R-Vision Security Service


Usługa zdalnego
monitorowania obiektów

Czym jest?

To innowacyjna, autorska koncepcja naszej firmy. Polega na zdalnym monitorowaniu danego obiektu w zakresie systemów bezpieczeństwa.

Wdrożenie i uruchomienie usługi oparte jest na integracji istniejących rozwiązań z systemami zlokalizowanymi w naszym centrum monitorowania.

Proponowana przez nas usługa pozwala na większą kontrolę bezpieczeństwa na wszystkich poziomach oraz redukcję kosztów utrzymania fizycznej ochrony obiektu.


Kogo chronimy?

Usługą zdalnego monitorowania obejmujemy między innymi budynki komercyjne, biurowe, hale produkcyjne i magazynowe mieszczące się na terenie całej Polski.

Jak zapewniamy bezpieczeństwo?

Poprzez integrację instalacji budynkowych takich jak: SSP, SSWiN, CCTV, BMS z systemem zdalnego monitorowania.

Dzięki pracy na wizualizacji 3D dokładnie odwzorowanego obiektu, automatyzacji wielu procesów, a także weryfikacji zdarzeń zarejestrowanych na kamerach, mamy możliwość zapewnienia bezpieczeństwa nieruchomości na najwyższym poziomie.

Korzyści z wdrożenia
naszej usługi

Obniżenie
kosztów
ochrony fizycznej.

Krótki
okres zwrotu
z inwestycji.

Zwiększenie
wartości
dochodowej obiektu.


Podwyższenie
poziomu bezpieczeństwa
poprzez automatyczne powiadamianie wskazanych osób i grupy interwencyjnej o powstałym zagrożeniu.

Gwarancja
ochrony fizycznej
w przypadku awarii systemu do czasu uruchomienia elementów kluczowych do świadczenia usługi monitorowania.

Co zyskujesz wdrażając usługę?


Mierzalna oszczędność
kosztów eksploatacyjnych obiektu.

Nawet do 10 000zł miesięcznie przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa obiektu.

Oferta

Zdalne monitorowanie obiektu


System sygnalizacji
pożarowej (SSP)

 • określanie dokładnej lokalizacji wystąpienia alarmu
 • monitoring awarii systemu pożarowego
 • koordynacja akcji pożarowej w sytuacji przyjazdu straży pożarnej i innych służb
 • powiadomienie zarządcy i grupy interwencyjnej w sytuacji uruchomienia alarmu

System sygnalizacji
alarmów technicznych

 • monitoring urządzeń technicznych podłączonych do systemu ochrony
 • niezwłoczne wezwanie obsługi technicznej w sytuacji awarii lub usterki urządzeń oraz systemów o znaczeniu krytycznym
 • powiadomienie zarządcy o zaistniałej sytuacji

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

 • monitoring systemu włamania i napadu z możliwością szybkiej wideo-weryfikacji
 • bieżący podgląd obiektu w oparciu o system CCTV realizowany na panelu operatora systemu monitorowania
 • monitoring awarii SSWiN
 • monitoring czasu uzbrojenia i rozbrojenia poszczególnych stref wraz z możliwością przesyłania miesięcznego raportu oraz bieżące informowanie o odstępstwach od przyjętych procedur
 • możliwość zdalnego uzbrojenia i rozbrojenia systemu
 • wzywanie i zdalne koordynowanie działań grupy interwencyjnej oraz policji w sytuacji powstania zagrożenia
 • powiadamianie zarządcy o powstałym zagrożeniu

Oferta

Usługi dodatkowe

 • pełna integracja wszystkich systemów oraz ich wizualizacja i automatyzacja
 • otwieranie szlabanów wjazdowych, ruchomych rolet, bram garażowych, załączanie urządzeń, włączanie oświetlenia przez operatora lub automatycznie, zgodnie z przyjętym scenariuszem
 • monitorowanie temperatury w danym obiekcie
 • zdalna usługa
  • OW - "Obchód Wartownika"
  • SW - "Szybka Weryfikacja alarmu"
 • automatyczne powiadamianie osób wskazanych przez właściciela obiektu o danym zdarzeniu (powiadomienia SMS i/lub mailowe) oraz wzywanie i koordynowanie działań odpowiednich służb
 • nadawanie ostrzegawczych komend głosowych celem przepędzenia intruza z obiektu
 • generowanie szczegółowych raportów

Etapy
współpracy


Wariant I

Adaptacja istniejących instalacji i systemów

 1. Wykonujemy bezpłatny audyt instalacji zamontowanych na obiekcie.
 2. Doposażamy istniejące systemy w urządzenia niezbędne do zdalnego monitorowania.
 3. Wdrażamy usługę zdalnego monitorowania.

Wariant II

Modernizacja istniejących instalacji i systemów

 1. Wykonujemy bezpłatny audyt instalacji wykonanych na obiekcie.
 2. Przygotowujemy ofertę w zakresie modernizacji istniejących systemów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i funkcjonalności zarządzania nieruchomością.
 3. Wykonujemy modernizację według projektu uzgodnionego z Inwestorem.
 4. Wdrażamy usługę zdalnego monitorowania.

Wariant III

Kompleksowe wykonanie instalacji i systemów

 1. Przygotowujemy szczegółowe wytyczne lub dokumentację projektową.
 2. Wykonujemy* instalacje niskoprądowe (SSP, SSWiN, CCTV, KD).
 3. Wdrażamy usługę zdalnego monitorowania.

* Możliwy nadzór nad wykonaniem instalacji przez inną firmę.

Obsługa

Przykładowy panel obsługi operatora
w centrum monitorowania Rafael Security Systems

O nas

Firma Rafael Security Systems stworzona została w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie usługami zdalnego monitorowania oraz potrzebę obniżenia kosztów związanych z ochroną i utrzymaniem nieruchomości.

Naszym atutem jest indywidualne podejście do projektów i wykonywanych instalacji, a także własne centrum monitorowania.

Wyróżnia nas również zakres integracji systemów, co wpływa na możliwość kompleksowego i elastycznego dostosowania usługi do zmieniających się potrzeb.

Pomagamy w przygotowaniu scenariuszy bezpieczeństwa i procedur szczegółowej obsługi nieruchomości, pozostając w stałym kontakcie z zarządcą oraz obsługą techniczną.

Weryfikujemy sprawność systemów i pojedynczych urządzeń oraz jakość działania firm serwisowych.

Naszą ofertę adresujemy do nowo-projektowanych, jak również funkcjonujących obiektów.

Nasza kadra

Operatorzy systemu
zdalnego monitorowania
- posiadają ponad 20 letnie doświadczenie w służbach prewencji i ochrony.

Specjaliści w zakresie
utrzymania i integracji
systemów informatycznych
- sprawują stałą opiekę nad sprawnością infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wszystkich systemów.

Specjaliści w zakresie
instalacji niskoprądowych
- posiadają wieloletnie doświadczenie w montażu i integracji systemów bezpieczeństwa na obiektach handlowych, biurowych, magazynowych oraz obiektach podwyższonego ryzyka.

Centrum monitorowania pracuje
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.