Oferowane usługi

Monitoring nieruchomości komercyjnych

Dysponujemy bardzo dużym doświadczeniem w zakresie monitoringu nieruchomości komercyjnych począwszy od biurowców, a kończąc na centrach handlowych. Nasza współpraca z Klientami będącymi właścicielami tego typu obiektów nie ogranicza się jedynie do fizycznej monitoringu. Świadczymy usługi doradcze, przygotowując plany operacyjne, wskazując możliwe zagrożenia i słabe punkty danego obiektu. Analizujemy użyteczność instalacji technicznych służących zabezpieczeniu bezpieczeństwa, przygotowujemy procedury postępowania i scenariusze prób ewakuacyjnych. Szkolimy personel firm pracujących w danym obiekcie jak również i najemców. Duży nacisk kładziemy na profilaktykę, zapobieganie zdarzeniom. Ścisła i doskonała współpraca ze służbami mundurowymi (część naszej kadry zarządzającej wywodzi się z tychże służb) zapewnia naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa w każdej sytuacji. Częste ćwiczenia, testy jakie przeprowadzamy sprawdzają prawidłowe działanie powierzonych nam instalacji bezpieczeństwa: SAP, SSWiN, CCTV, kontrola dostępu BMS itp. Nasi pracownicy charakteryzują się wysoką kulturą osobistą, dobrą aparycją i kondycją fizyczną.

Monitoring budynków użyteczności publicznej

Działalność obiektów i instytucji publicznych charakteryzuje się szczególnymi uwarunkowaniami. Zagadnienie bezpieczeństwa jest dla tych jednostek sprawą wyjątkowej wagi. Firma Rafael Security Systems doskonale rozumie wszystkie uwarunkowania dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych. Nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie świadczenia usług dla tego typu instytucji. Począwszy od etapu przetargu, zawsze podchodzimy rozważnie i ze spokojem do współpracy przy monitoringu nieruchomości i budynków użyteczności publicznej. Każda podpisana umowa jest dla nas wyznacznikiem oczekiwań klienta i naszego zakresu odpowiedzialności. Wysoka polisa ubezpieczeniowa jest gwarancją wypłat ewentualnych roszczeń ze strony Klienta.

Przygotowanie koncepcji monitoringu nowych projektów w zakresie instalacji technicznych jak i procedur monitoringu

Rafael Security Systems oferuje nie tylko usługę dozoru i monitoringu nieruchomości i imprez masowych. Dużą rolę przykładamy również do współpracy z Klientami jeszcze na etapie przygotowywania koncepcji danego projektu. Pracujemy z architektami i projektantami danej inwestycji. Przygotowujemy koncepcje użytkowe systemów służących bezpieczeństwu danego obiektu, m.in.:

Opracowujemy analizy potencjalnych zagrożeń dla nowopowstających obiektów jak i dla już istniejących. Każde opracowanie to szczegółowy opis działań jakie powinny być przedsięwzięte zarówno na poziomie technicznym jaki i osobowym, aby zabezpieczenie nieruchomości było wykonane na najwyższym możliwym poziomie.

Montaż i monitorowanie systemów

Rafael Security oferuje usługę montażu i monitorowania systemów dla danego obiektu w zakresie:

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa

Rafael Security Systems zatrudnia pracowników, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Poniżej najważniejsze temety szkoleń jakie możemy dla Państwa przygotować i poprowadzić:

  Bezpieczeństwo nieruchomości

 1. Zadania zarządcy w zakresie utrzymania bezpieczeństwa nieruchomości,
 2. Środki i narzędzia do dyspozycji zarządcy w zakresie utrzymania bezpieczeństwa,
 3. Przepisy prawne mówiące o obowiązku utrzymania bezpieczeństwa nieruchomości,
 4. Wybór firm zajmujących się monitoringiem nieruchomości, brief przetargowy, organizacja przetargu, ocena i zakres obowiązków,
 5. Instalacje techniczne mające wpływ na bezpieczeństwo nieruchomości,
 6. Rodzaje ryzyk,
 7. Najważniejsze zagrożenia (opis, reakcja, wnioski - na konkretnych realnych zdarzeniach),
 8. Najważniejsze dokumenty i procedury alarmowe:
  • Scenariusz Pożarowy,
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • Karta rozpoznania operacyjnego,
  • Procedury wewnętrzne (alarmy pożarowe, bombowe, ewakuacja, katastrofa budowlana, użycie środków przymusu bezpośredniego),
 9. Imprezy masowe – definicja, wymogi prawne, organizacja,
  Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

 1. Rola Zarządu spółki,
 2. Współpraca ze służbami mundurowymi,
 3. Działania PR-owe, komunikacja z mediami (przykłady komunikatów prasowych, przekazów telefonicznych itp.),
 4. Kampania PR –owa pokryzysowa,